Recent is dat ons, als team, weer gelukt! Deze status geldt overigens ook voor onze zogenaamde “Traded Goods”oftewel …. wat van ver komt én bestemd is voor voedsel, wordt dus óók conform alle kwaliteitseisen geproduceeerd en behandeld tot aan aflevering.