Predikaat Hofleverancier

In 2007 verleent Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix Zaanlandia Blikverpakkingen het predikaat ‘Hofleverancier’ wegens ons 100-jarig jubileum. Vanaf dat moment mogen we het Koninklijk Wapen voeren.
zaanlandia blik

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

Het Staatshoofd (de Koning of Koningin) kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en 100 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan. Voorwaarden zijn verder dat de bestaansgeschiedenis van het bedrijf bekend moet zijn en de bestuurders (evenals de onderneming) van onbesproken gedrag zijn.

Ontstaan van het predikaat

In 1815 voerde Koning Willem I het Predicaat Hofleverancier in. Ook andere leden van het Koninklijk Huis konden het Predicaat Hofleverancier verlenen met de toevoeging van hun naam. Er waren bijvoorbeeld bedrijven die het wapenschild van Prins Bernhard voerden.

In 1987 werd het stelsel herzien. Er werd een nieuw wapenschild ontworpen met een moderne versie van het Koninklijk Wapen. Alleen het Staatshoofd kan het Recht tot het voeren van het Predicaat Hofleverancier verlenen.

zaanlandia blik