BRC Packaging-certificaat

Zaanlandia Blikverpakkingen beschikt sinds 2014 over de BRC Packaging-certificering. Met de hoogst haalbare score, kun je erop vertrouwen dat onze productie voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan voedselveiligheid.

Blikverpakkingen zijn ideaal voor voedingsmiddelen. Uiteraard is het daarbij wel van groot belang dat de hygiëne en veiligheid van de productie van de verpakkingen van voedsel of drank op orde is. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat de kwaliteit van ons productieproces voldoet aan alle eisen die er op op het gebied van food gesteld worden. We beschikken namelijk sinds 2014 over het BRC Packaging-keurmerk en krijgen tot op heden ieder jaar de hoogst haalbare score (AA-status). Daar zijn we trots op want zo’n certificering krijg en behoud je niet zomaar!

zaanlandia blik

BRC Food-standaard

Het British Retail Consortium (BRC) is de Britse brancheorganisatie voor detailhandelaren. Eind jaren ’90 was er behoefte aan een internationaal erkende standaard ten aanzien van voedselveiligheid. In 1998 ontwikkelde de BRC daarom de Global Standard for Food Safety, veelal afgekort tot BRC Food. Het oorspronkelijke doel van de BRC Food-standaard was dat een leverancier van levensmiddelen met één inspectierapport aan meerdere afnemers zou kunnen aantonen en dat alle relevante aspecten onder controle waren.

Eisen BRC-keurmerk

Het British Retail Consortium keurt bedrijven die in aanmerking willen komen voor het BRC-keurmerk. In de huidige vorm stelt de BRC PAP-standaard eisen aan het voedselveiligheidssysteem van producenten van levensmiddelen ten aanzien van:

  • het HACCP-systeem;
  • het kwaliteitsmanagementsysteem;
  • het basisvoorwaardenprogramma.

Daarnaast komen ook de volgende zaken aan de orde:

  • directieverantwoordelijkheid;
  • omgevingsomstandigheden (productie- of procesfaciliteiten);
  • product- en procescontrolele;
  • opleiding werknemers;
  • persoonlijke hygiëne werknemers.

De verschillende elementen van de standaard worden getoetst aan de hand van een gedetailleerde checklist die meer dan 300 controlepunten bevat.

zaanlandia blik
zaanlandia blik

Jaarlijkse audit certificaat

Keuring en toewijzing status

Na toekenning van het BRC PAP-certificaat waarborgt een onafhankelijk certificeringsbedrijf jaarlijks of de houders van de certificering nog steeds voldoen aan de vereisten. In ons geval werd die audit tot op heden uitgevoerd door DNV • GL. De keuringsinstantie kent tijdens zo’n audit ook een status toe (score). Bij geconstateerde overtredingen worden gele kaarten uitgereikt die kunnen leiden tot intrekking van het certificaat. Middels onderstaande knop kun je ons actuele certificaat downloaden.