Stichting Kringloop Blik

In de Stichting Kringloop Blik (SKB) zijn de organisaties verenigd die in Nederland verpakkingen van metaal maken. De stichting werkt samen met het Afvalfonds Verpakkingen aan het sluiten van de kringloop voor hergebruik van metalen verpakkingen.
zaanlandia blik

Doel van de SKB

Zaanlandia Blikverpakkingen is aangesloten bij de SKB en MVN. Samen met een netwerk aan bedrijven zetten we ons in om het imago van metaal als duurzaam verpakkingsmateriaal te verbeteren. Verder proberen we het duurzame gebruik van grondstoffen en energie te bevorderen. We hebben ons ten doel gesteld om ruimschoots te voldoen aan de eisen voor het wettelijke recyclingpercentage zoals die zijn opgesteld in het Besluit Verpakkingen en de Raamovereenkomst Verpakkingen tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Recycling van blik

We vinden het scheiden van papier, glas en plastic voor hergebruik inmiddels normaal. Maar wist je dat metalen verpakkingen verreweg het meest worden gerecycled? Nederland is met een recyclingpercentage van 95% één van de koplopers in hergebruik van blik. Blikverpakkingen behouden na eindeloos recyclen hun kwaliteit en eigenschappen. Hierdoor kan het blikje van vandaag het vliegtuig van morgen zijn.
zaanlandia blik
zaanlandia blik

Blik op de cijfers

  • Nederland is binnen de EU één van de koplopers op het gebied van blikrecycling;
  • Nederland overstijgt ruimschoots de doelstellingen die de EU (50%) en nationale overheid (85%) aan recycling hebben gesteld;
  • Nederlandse huishoudens gebruiken ongeveer 125.000 ton aan metalen verpakkingen. Daarvan wordt naar schatting 120.000 ton hergebruikt;
  • De afgelopen decennia is de hoeveelheid energie benodigd voor de productie van blik ruim 70% gedaald. Dat komt vooral door dunner verpakkingsmateriaal, energiezuinigere productie en toename van recycling.