Privacyverklaring

December 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Over ons

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Adres;
Geboortedatum;
Curriculum vitae van een sollicitant.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we:
Portretten van medewerkers (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden);
Kopie identiteitsbewijs met daarop BSN van medewerkers;
Gezondheidsgegevens van medewerkers.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee jaar.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Bestelling in de webshop
Koop je iets in onze webshop, dan slaan we je gegevens op om de betaling mogelijk te maken en om de producten naar je te kunnen versturen. Vanwege onze administratieplicht bewaren we deze gegevens 7 boekjaren. Bovendien bewaren we de gegevens van de bestelling ook om vragen over de bestelling of de conformiteit van producten te kunnen beantwoorden en te kunnen controleren of jij de kopende partij bent geweest. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

Aanvragen en offertes
Je mag met ons vrijblijvend contact opnemen om te zien of wij voor jou of de onderneming waarvoor je werkt aan de slag kunnen. Om een offerte op te kunnen stellen hebben wij alle contactgegevens nodig die wij hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als jij uiteindelijk onze diensten niet afneemt, bewaren wij de gegevens tenminste 10 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren wij de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes wij hebben aangeboden.

Leveranciers
Wanneer jij een dienst of product aan ons levert, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om de opdracht te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om met jou te communiceren over de opdracht en onderling af te stemmen. De gegevens worden tenminste voor een periode van 10 jaar bewaard, om aan onze wettelijke plicht te voldoen en zodat wij achteraf nog contact kunnen opnemen over het betreffende product of de dienst.

Uitvoering van een opdracht
Op het moment dat wij een opdracht uitvoeren voor jou of het bedrijf waarvoor je werkt, zullen wij jouw gegevens verwerken. Wij verwerken deze gegevens om informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uiteindelijke uitvoering van de opdracht en de levering van uiteindelijke eindproducten.

Als wij voor jou of het bedrijf waarvoor je werkt aan de slag gaan, dan verwerken wij natuurlijk ook de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de opdracht. Dat zijn in elk geval een naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens tenminste 10 jaar om aan onze wettelijke fiscale bewaarplicht te voldoen en zodat wij je nog geruime tijd kunnen helpen als jij vragen hebt over de door ons geleverde producten of diensten.

Sollicitaties
Op het moment dat wij een sollicitatie binnenkrijgen verwerken wij persoonsgegevens.

Wanneer wij een sollicitatie binnenkrijgen, verwerken wij gegevens om deze sollicitatie af te handelen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de sollicitatieprocedure mogelijk te maken. Daarbij hebben wij een gerechtvaardigd belang. Sollicitatiegegevens bewaren wij uiterlijk tot 4 weken na ontvangst. Na deze termijn zullen wij de gegevens verwijderen.

Het kan zijn dat wij jouw sollicitatiegegevens langer willen bewaren, bijvoorbeeld omdat wij denken dat op een later tijdstip een passende functie vrijkomt. In dat geval zullen wij jouw toestemming vragen om jouw gegevens tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure te bewaren.

Personeelsgegevens
Wij verwerken de persoonsgegevens van ons personeel. Op moment dat iemand bij ons in dienst treedt, hebben wij deze persoonsgegevens nodig om een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten. Zonder deze gegevens kunnen wij geen arbeidsrelatie overeenkomen. Daarnaast zijn wij als werkgever wettelijk verplicht om gegevens van onze werknemers op te nemen in onze administratie.

De bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken, waaronder medische gegevens, BSN en verzuimgegevens, verwerken wij omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van verplichtingen en het uitoefenen van arbeidsrecht, zoals geregeld in nationale wetgeving.

Deze gegevens blijven bewaard gedurende het dienstverband. Na afloop van het dienstverband worden gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaren nadat je uit dienst bent. Loonbelastingverklaringen en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren wij 5 jaar na het einde van jouw dienstverband.

Voor sommige gegevens uit jouw personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat jouw dienstverband is beëindigd.

Gegevens die na het einde van het dienstverband niet meer nodig zijn, verwijderen wij direct. Dit zijn onder andere de beoordelingen, verzuimadministratie en verzuimgegevens, functie, afdeling, relaties, opleidingen, et cetera.

Portretfoto’s medewerkers
Wanneer je bij ons in dienst treedt, zullen wij vragen of wij een portretfoto van je mogen publiceren op onze website. Zo kunnen wij ons bedrijf een gezicht geven en krijgen (potentiële) klanten en leveranciers een beeld van de personen met wie zij zaken doen. Wij vragen hiervoor altijd vooraf toestemming. Wij verwijderen de foto van onze website direct wanneer jij ons daarom vraagt of binnen 6 maanden nadat jij uit dienst bent getreden.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

  • Onze ICT-leverancier
  • SEO-specialist
  • Salarisadministratie
  • Nieuwsbrief- en e-maildienst
  • Bezorgdiensten
  • Betaaldiensten.

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via brigitta.vanzanten@zaanlandia.com.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies.

Functionele cookies
Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van onze website uit te voeren. Via deze website worden daarom functionele cookies geplaatst. Wij kunnen met behulp van deze cookies onze website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en ervoor zorgen dat jij meer gebruiksgemak ervaart. Wij zijn niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen.

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over de het privacybeleid van Google Analytics vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Om deze buttons mogelijk te maken, plaatst AddToAny via onze website een tracking cookie (_cfduid). Deze cookie wordt maximaal 1 jaar bewaard. Meer informatie over AddToAny vind je hier: https://www.addtoany.com/privacy

Lees daarnaast de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

YouTube
Wij embedden op onze website video’s van YouTube. Op die pagina’s plaatst Google cookies, waaronder cookies van Google DoubleClick. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. De cookies van Google worden maximaal 20 jaar bewaard. Meer informatie over de cookies van Google vind je hier: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.