Disclaimer

Algemeen

Zaanlandia Bekkers Blik B.V. ( Kamer van Koophandel 35015218 ) , hierna te noemen ZBB, is eigenaar van de website.

Het adres van ZBB is:
Vermaningsstraat 24, 1561 AZ Krommenie

ZBB verleent je hierbij toegang tot www.zaanlandia.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en overige informatie die door ZBB en derden zijn aangeleverd. ZBB behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover (vooraf) mededeling aan jou te hoeven doen. Tevens verbindt ZBB zich er niet toe om de informatie op de website bij te werken of bijgewerkt te houden en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor fouten of omissies daarin van de hand.

We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

De informatie op www.zaanlandia.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ZBB.

In het geval dat wij verwijzen naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink, en u klikt op deze link dan komt u op de website van iemand anders. We hebben de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

ZBB doet geen toezeggingen over de geschiktheid van de inhoud van deze website voor enig doel. De gehele inhoud wordt verstrekt “zoals zij is”, zonder enige garantie van welke aard dan ook.

Met betrekking tot de inhoud van deze site geeft ZBB geen enkele garantie van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. ZBB is niet aansprakelijk jegens wie dan ook met betrekking tot schades, verliezen of vorderingen van welke aard dan ook, ongeacht hoe deze zijn ontstaan, met betrekking tot toegang tot of gebruik van de inhoud van deze site.

In het geval er prijzen opwww.zaanlandia.com genoemd worden zijn deze onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle informatie op de website is van ZBB. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo’s. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie op onze website is slechts voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik toegestaan. U moet dan wel vermelden dat u de informatie heeft gevonden op www.zaanlandia.com. U mag de teksten van de website niet veranderen. Gebruik van de informatie op onze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZBB.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.